Privacy & Cookies

 

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt 7 maart 2023

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door nv Herenkleding Wellens, gevestigd te Lichtaartseweg 2/1, 2200 Herentals en gekend in de KBO onder het nummer 0413.792.496 (hierna: “Wellens Men”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken. Door jouw persoonsgegevens te delen op onze website www.wellensmen.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

 1. Welke gegevens verwerken we over jou?

Wellens Men verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Klantgegevens: als je een bestelling plaatst en/of een account aanmaakt, verzamelen wij jouw naam en voornaam, profielnaam, eventueel de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en alle andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt;
 • Contactgegevens: bij registratie op onze website, via één van de contactformulieren of als je ons belt of mailt, verwerken we jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, jouw e-mail, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Gegevens voor de nieuwsbrief: bij inschrijving op onze nieuwsbrief, verwerken we jouw e-mailadres, trouwdatum, voornaam en naam; 
 • Cookies: telkens wanneer je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name jouw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in Artikel 7.
 1. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Klantgegevens: de levering en facturatie van de bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst of onze wettelijke, boekhoudkundige verplichtingen;
 • Contactgegevens: het kunnen beantwoorden van de vraag die je gesteld hebt met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je verzocht hebt;
 • Contactgegevens, Klantgegevens en Gegevens voor de nieuwsbrief: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Wellens Men zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, of jouw expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Wellens Men. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wilt ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon; en
 • Cookies: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kan worden, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij jouw eerste bezoek aan onze website.
 1. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële redenen, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

Wellens Men kan externe dienstverleners aanstellen om specifieke diensten te verlenen. Deze dienstverleners zullen gegevensverwerkingen uitvoeren namens ons en in opdracht van ons (in de hoedanigheid van verwerker). De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail.

Wellens Men zal verwerkers zorgvuldig selecteren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast zal Wellens Men ervoor zorgen dat de verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel schriftelijk contract en met wettelijke regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

De verwerkers die wij hebben aangesteld, hebben onder bepaalde omstandigheden toegang tot jouw persoonsgegevens, maar uitsluitend ten behoeve van de gevraagde gegevensverwerking.

Indien nodig voor de interne reorganisatie of overdracht van activiteiten, kunnen wij wel jouw gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de Wellens Men groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening eventueel zouden garanderen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat jouw gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

 1. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, zoals hieronder in detail wordt toegelicht.

 • Klantgegevens: jouw klantgegevens bewaren wij maximaal 5 jaar na jouw laatste bestelling of na de laatste activiteit van jouw account, al naargelang welk moment het laatste valt. Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de factuurdatum bewaren;
 • Contactgegevens: de gegevens die je doorgeeft bij registratie op onze website, via één van de contactformulieren of als je ons belt of mailt, worden voor maximaal 1 jaar na de laatste contactname bijgehouden; en
 • Cookies: de bewaartermijnen van persoonsgegevens die verzameld worden door cookies vind je terug in Artikel 7.

Omwille van gerechtelijke procedures kunnen wij jouw persoonsgegevens echter voor een langere periode bewaren.

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van jouw gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om jouw gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan jouw rechten uitoefenen per e-mail naar klantenservice@wellensmen.be, per post naar: Lichtaartseweg 2/1, 2200 Herentals of via de formulieren op onze website.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA / APD

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 1. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, gelden er toegangsbeperkingen en passen we waar mogelijk encryptie toe. Verder hebben wij interne richtlijnen rond dataveiligheid en nemen we de gepaste beveiliging in de vorm van up to date antivirus en firewall beveiliging.

In geen geval kan Wellens Men aansprakelijk gehouden worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 1. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming. Zowel wij als derde partijen plaatsen cookies voor advertentiedoeleinden. In het voorkeurenmenu kies je zelf of je deze wil accepteren.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je jou bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen.

 • Cookie instellingen in Internet Explorer
 • Cookie instellingen in Firefox
 • Cookie instellingen in Chrome
 • Cookie instellingen in Safari

Welke cookies gebruiken wij op WEBSITE

 • Strict noodzakelijke
 • Functionele
 • Statistische
 • Marketing
 •  
Cookie Beschrijving
Strictly Necessary  
_ok Chatbot
has_JS Javascript
olfsk Login functie
rc::a Botdetectie
rc::c Botdetectie
Functional  
_okbk Chatbot
_okck Chatbot
_okcs Chatbot
_okdetect Chatbot
_oklv Chatbot
yt-player-bandaid-host Optimale video-settings
yt-player-bandwith Optimale video-settings
_okac Chatbot
_okla Chatbot
Statistisch  
_ga Google Analytics Tracking cookie
_gat Google Analytics cookie
_gid Google Analytics cookie
collect Google Analytics cookie
hblid Chatbot
wcsid Chatbot
yt-player-headers-readable Video-settings
Marketing  
_fbp Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten
_uetvid Advertising cookie Google Tag Manager
_uetvid_exp Vervaldatum _uetvid cookie
ads/ga-audiences Google Ads cookie
fr Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten
IDE Google Doubleclick.net tracking cookie
MUID Cookie gebruikt voor Microsoft domeinen
pagead/1p-user-list/# Gebruikt door Google voor bepalen van relevante advertenties
test-cookie Google Doubleclick.net tracking cookie
tr Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten
VISITOR_INFO1_live Youtube cookie
YSC Youtube cookie
yt.innertube::nextId Youtube cookie
yt.innertube::requests Youtube cookie

 

Analytische cookies

We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina's het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons jouw toelating geven.

Functionele cookies
We bieden jou graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies helpen ons al een heel eind op weg. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken.

Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om jouw surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om jouw gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien jouw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar klantenservice@wellensmen.be, per post naar Lichtaartseweg 2/1, 2200 Herentals of via de formulieren op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.

 

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar Klantenservice@wellensmen.be per post naar Wellens Men Lichtaartseweg 2/1 2200 Herentals België, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons Cookiebeleid.

<Ik ga akkoord>  <Meer info>

Artikel 10 - Klachtenprocedure

België
"U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op
volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.”

Duitsland

"Sie haben das Recht, sich bei die Datenschutzkonferenz (DSK) unter den
folgenden Adressen zu beschweren:

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Postfach 10 26 31
66026 Saarbrücken
Deutschland
Telefon: +49 (0) 681 94781-0
Fax: +49 (0) 681 94781-29
E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de oder dsk2021@datenschutz.saarland.de

Dies lässt die Erhebung einer Klage vor einem Zivilgericht unberührt.

Sollten Sie aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einen Schaden erleiden,

können Sie eine Schadensersatzklage einreichen."

Frankrijk

"Vous avez le droit de vous plaindre à la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL) aux

adresses suivantes :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
France
Tel: +33 (0)1.53.73.22.22
Fax: +33 (0)1.53.73.22.00
 

Ceci est sans préjudice de toute action intentée devant un tribunal civil.
Si vous subissez un préjudice du fait du traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez